को उच्च गुणस्तर ट्र्याक जुत्ता बोल्ट र नट / उत्खनन बोल्ट र नट निर्माता र आपूर्तिकर्ता |XINGMAO

ट्र्याक जुत्ता बोल्ट र नट / उत्खनन बोल्ट र नट

छोटो विवरण:


 • समाप्त:जस्ता, सादा, कालो
 • सामग्री:स्टील, 40 करोड
 • उत्पतिस्थान:Quanzhou, Fujian, चीन
 • ब्रान्ड नाम:CYF, अनुकूलन स्वीकार गर्न सक्नुहुन्छ
 • मोडेल नम्बर:उत्खनन वा बुलडोजर मिसिन, OEM, अनुकूलन आकार
 • सतह उपचार:फास्फोराइजेशन र कालो
 • आकार:M12-36 (मेट्रिक प्रणाली) र 1/2"-1.1/4" (ब्रिटिश इन्च)
 • प्याकिङ:बक्स, प्यालेट
 • ग्रेड:१०.९,१२.९
 • कठोरता:HRC28-32 र HRC32-36
 • प्रमाणीकरण:ISO9001
 • उपयुक्त मोडेलहरू:Komastu/Hitachi/Daewoo/Hyundai/CAT आदि।
 • उत्पादन विवरण

  -->

  उत्पादन ट्यागहरू

  उत्पादन विवरण

  आपूर्ति क्षमता
  दुई मिलियन सेट/महिना

  प्याकेज:
  प्याक विवरण: कार्टन बक्स प्लाईवुड प्लेटमा फिक्स गरियो
  निर्यात पोर्ट:
  Xiamen आदि।

  pro2
  pro3
  pro3
  pro4
  pro2
  pro5
  चित्र
  pro1

  उत्पादन विशिष्टता

  छैन। ट्र्याक बोल्ट र नट 69 5P0233+2M5656
  1 2B5484+7K1706 70 5P5422+2M5656
  2 १०२-८०७२+१०२-८०७३ 71 ०९२०३-११८६०+०१८०३-११८२४
  3 ०९३-०२५१+०९३-०३१६ 72 १५४-२७-१२३२०+०१८०३-३२२२८
  4 8H7504+6S3419 73 १५५-२७-१२१८१+०१८०३-०२२२८
  5 4K7038+7K2017 74 178-27-11150+01803-02430
  6 7H3596+7K2017 75 १९५-२७-१२६३२+०१८०३-०२४३०
  7 5A3187+7K2017 76 १९५-२७-३१६४१+१९५-२७-३१८७१
  8 7H3597+1M1408 छैन। हलो बोल्ट र नट
  9 9G3110+1M1408 77 4F3654+4K0367
  10 5A4104+1M1408 78 3F5108+4K0367
  11 3T3884+1M1408 79 4F3656+4K0367
  12 1S1859+1S1860 80 4F3657+4K0367
  13 7H3598+1S1860 81 4F3568+4K0367
  14 6V1792+1S1860 82 4F7827+2J3506
  15 1S8804/154-32-11210 83 5J4773+2J3506
  16 6T2162+1S1860 84 5J4771+2J3506
  17 5A7524+1S1860 85 1J6762+2J3506
  18 7H3608/150-32-21331 86 4F0253+2J3506
  19 7H3599+2S2140 87 6F0196+2J3505
  20 १७०-३२-११२१२+१७०-३२-११२२२ 88 5J2409+2J3505
  21 7T2748+7G6442 89 2J2548+2J3505
  22 6V1723+7G6442 90 3J2801+2J3507
  23 2M5657+1S6421 91 1J5607+2J3507
  24 3T6308+2V0250 92 4F4042+2J3507
  25 6V1726+7G0343 93 4J9058+2J3507
  26 6T2638+7G0343 94 4J9208+2J3507
  27 7T1000+5P8221 95 1J4948+2J3507
  28 5P3868+5P8221 96 8J2928+2J3507
  29 ०९३-०२५१+०९३-०३१६ 97 5P8163+2J3507
  30 २०३-३२-२१२१०+०१८०३-०१४२० 98 1J3527+2J3507
  31 203-32-21210+110-32-11420 99 1J2034+2J3507
  32 ११०-३२-११४११+०१८०३-०१४१५ १०० 1J4947+2J3507
  33 ४१७५३८+५१६१२५ १०१ 8T9079+3K9770
  34 २०३-३२-५१२१०+२०३-३२-५१२२० १०२ 6V6535+3K9770
  35 ०९६-१०४+०९३-०३१९ १०३ 5P8823+3K9770
  36 130-32-11213+130-32-11220 १०४ 6V8360+3K9770
  37 ०९३-०२५९+०९३-०३१९ १०५ 6V8363+3K9770
  38 १३५-३२-११२११+१३५-३२-११२२१ १०६ 5P8361+3K9770
  39 ०९३-०२६२+०९३-०३२० १०७ 02090-11050+02290-11016
  40 १३५-३२-११२११+०१८०३-०१८२४ १०८ 02090-11055+02290-11016
  41 20Y-32-11210+154-32-31220 १०९ ०२०९०-११०६०+०२२९०-११००१६
  42 9W3619+9W3361 ११० 02090-11080+02290-11016
  43 14X-32-05000+14X-32-11220 १११ 02090-11085+02290-11016
  44 २०७-३२-११३५०+०१८०३-०२०२६ ११२ १५४-७०-१११४३+०२२९०-११२१९
  45 6Y0846+9W3361 ११३ ०२०९०-११२६५+०२२९०-११२१९
  46 १५४-३२-११२३०+१५४-३२-३१२२० ११४ ०२०९०-११२७०+०२२९०-११२१९
  47 ०९३-०२६५+०९३-०३२१ ११५ ०२०९०-११२७५+०२२९०-११२१९
  48 २०७-३२-५१२१०+२०७-३२-५१२२० ११६ 175-70-11170+02290-11220
  49 ४२२९९४८+४१९८४४९ ११७ ०२०९०-११२९०+०२२९०-११२१९
  50 6Y9024+9W4381 ११८ १५४-७०-१११४३+०२२९०-११२१९
  51 8E6103+9W4381 ११९ ०२०९१-११२२००+०२२९०-११२१९
  52 ०९३-०२६८+०९६-०५८६ १२० ०२०९०-११२०५+०२२९०-११२१९
  53 २०८-३२-५१२१०+२०८-३२-५१२२० १२१ ०२०९१-११२०५+०२२९०-११२१९
  54 १७६-३२-११२१०+१७८-३२-११२२० १२२ ०२०९१-११२१०+०२२९०-११२१९
  55 ०९३-०२७१+०९६-०३२३ १२३ ०२०९१-११२१५+०२२९०-११२१९
  56 195-32-11210+195-32-11221 १२४ ०२०९१-११२२०+०२२९०-११२१९
  57 6Y7432+6Y7433 १२५ १७५-७१-११४५४+०२२९०-११४२२
  58 १९५-३२-६१२१०+१९५-३२-६१२२१ १२६ १७५-७१-११४५१+०२२९०-११४२२
  छैन। सेगमेन्ट बोल्ट र नट १२७ १७५-७१-११४५९+०२२९०-११४२२
  59 9W9265+8H5724 १२८ १७५-७१-११४५०+०२२९०-११४२२
  60 3S8182+7H3607 १२९ १२५-७०-२१६४०+०२२९०-११४२२
  61 6V0937+7H3607 130 १७५-७१-११४६३+०२२९०-११४२२
  62 ११७१६१७+७एच३६०८ १३१ १७५-७१-११४६१+०२२९०-११४२२
  63 5P4130+7H3608 १३२ १४५-७०-४४१२०+०२२९०-११४२२
  64 3S0336+7H3608 १३३ १७५-७१-११४७१+०२२९०-११४२२
  65 5P7665+7H3608 १३४ १९५-७१-११५४२+०२२९०-११६२५
  66 9S2727+7H3609 १३५ १९५-७१-११४६१+०२२९०-११६२५
  67 9W8328+7H3609 १३६ ०२०९१-१२०१०+०२२९०-१२०३१
  68 7T1248+7H3609 १३७ ०२०९१-१२०२०+०२२९०-१२०३१

 • अघिल्लो:
 • अर्को:

 • उत्पादन कोटिहरु